Spårringstång för utvändiga spårringar TT MBE472/MBE473